Jak wybierać urządzenia dla przemysłu górniczego?

Jak wybierać urządzenia dla przemysłu górniczego?

Przemysł górniczy, w tym zwłaszcza tak zwane górnictwo podziemne, musi ściśle współpracować zarówno z producentami maszyn, jak i z kuźniami.

Urządzenia dla przemysłu górniczego nie mogą być przy tym wybierane w sposób przypadkowy. Oczywiście, w podobny sposób mówi się o rozwiązaniach, z których korzystają także inne branże. Trudno jednak nie zgodzić się z tym, że w tym konkretnym przypadku ostrożność jest szczególnie istotna.

Nawet niewielkie rozwiązania takie jak ucho fi, powinny pochodzić wyłącznie ze sprawdzonych kuźni. Jest to ważne przede wszystkim dlatego, że pod ziemią panują specyficzne, wymagające warunki. Praca nie jest wcale łatwiejsza niż ta, którą wykonuje się na powierzchni. Maszyny muszą być więc wytrzymałe i obdarzone dużą mocą. Z drugiej strony jednak – nie można zapominać o tym, z jak dużym ryzykiem wiąże się każda awaria, do której dochodzi pod ziemią. Posiadanie przez nie atestów nie jest więc po prostu wyrazem dobrej woli. W grę wchodzi przecież ludzkie życie i zdrowie.