Unieważnienie WIBOR w umowie kredytowej

Unieważnienie WIBOR w umowie kredytowej

Kredyty hipoteczne należą do tych, które cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Niemal wszystkie spośród działających w Polsce banków udzielają kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Jego częścią jest rata odsetkowa. Jej wysokość zależy nie tylko od pobieranej przez bank marży, ale także od stawki WIBOR. Stawka ta ulega zmianie, gdy NBP zmienia wysokość stóp procentowych. W chwili obecnej jest więc bardzo wysoka, a kredytobiorcy coraz częściej kwestionują umowy ze zmiennym oprocentowanie i pytają, czy unieważnienie WIBOR jest możliwe?

Czy WIBOR da się unieważnić?

Okazuje się, że unieważnienie WIBOR jest możliwe. Sposób ustalania wskaźnika WIBOR jest niejasny, a ponadto banki często nie dopełniły obowiązku poinformowania kredytobiorców, że wysokość raty ze zmiennym oprocentowanie mocno wzrośnie, gdy podwyższona zostanie stopa referencyjna WIBOR. O unieważnienie WIBOR trzeba walczyć w sądzie. Jeśli sąd uzna WIBOR za nieważny, bank musi zwrócić klientowi nadpłacone pieniądze.